Deratizace Břeclav
O nás

Dezinfekce, dezinsekce, deratizace Břeclav - Bc. Martina Haladyová Krásná

Firmu jsem založila v roce 2017, přičemž praxi v daném oboru jsem získávala již od roku 2009 v podniku mého otce Jaroslava Krásného. Založení firmy předcházelo také absolvování několika zkoušek a získání potřebných osvědčení, zejména:
- Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
- Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,
- Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
- Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jaroslav Krásný založil svůj podnik v roce 1992. Od této doby získal mnoho zkušeností, kterých mi již mnoho předal a stále předává. Oblast hubení nežádoucích organismů je poměrně rozsáhlým a nebezpečným povoláním, u kterého musí být pracovníci neustále vzděláváni a každých 5 let opakovat zkoušky odborné způsobilosti.

Hubení nežádoucích organismů provádíme nejen v Břeclavi a okolí, ale naše dezinsekční, dezinfekční a deratizační služby si mohou objednat zákazníci z celé ČR. Specializujeme se na oblast dezinfekce, dezinsekce, deratizace, plynování objektů a potravinářských i zemědělských komodit. Postaráme se o ošetřování rostlin, rostlinných produktů a objektů proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky.


Služby

Zajišťujeme ochranu před škůdci a jejich likvidaci v:
- potravinářském průmyslu (pekárny, mlýny, sklady)
- ostatním průmyslu (papírny, továrny atp.)
- gastronomii (hotely, restaurace, jídelny, kuchyně)
- veřejných budovách (úřady, školy, pošty, nádraží)
- zemědělství (drůbežárny, skleníky, odchovny prasat)
- rostlinné výrobě (ošetřování rostlin napadených škůdci)
- těžko přístupných prostorách (šachty, potrubí, kanalizace)
- privátní sféře (byty, kanceláře, domy, chaty)
- zdravotnictví (nemocnice, polikliniky, ústavy soc. péče)

Deratizace, dezinsekce či desinfekce provádíme po dohodě se zákazníkem dle jeho časových možností. Zákazník má možnost objednat deratizační výkon také o víkendech a svátcích.

Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle ustanovení § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Ceny jsou vždy smluvní, založené na dohodě dodavatel - odběratel.
Kontaktní informaceDeratizace, dezinfekce, dezinsekce
Bc. Martina Haladyová

Adresa:
U Rybníka 149/23
691 52 Kostice

Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00

Mobil:
+420 602 890 886

E-mail:
martina.halady@seznam.cz


IČO: 06670458
DIČ: CZ9362064382

Napsat zprávu